Uprzejmie przypominamy o obowiązku indywidualnej rejestracji każdego z członków zgłoszonej drużyny, w tym kapitana, za pośrednictwem formularza: https://spartakiada2017.evenea.pl/. Prosimy o dopilnowanie, by każdy z członków zgłoszonej drużyny dokonał rejestracji indywidualnej pod ww. adresem.