Serdecznie dziękujemy

Okręgowym Izbom Radców Prawnym w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze

za wsparcie organizacji XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w Lublinie.

W imieniu Komitetu Honorowego
Arkadiusz Bereza
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie