Lublin w liczbach
Wsamym Lublinie mieszka ponad 340 tys. osób, co czyni go 9. miastem w Polsce pod względem wielkości populacji. Ponad dwukrotnie więcej osób (712 tys.) zamieszkuje Lubelski Obszar Metropolitalny, na który składa się Lublin oraz 41 gmin z 4 przylegających do niego powiatów (lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego). Dzięki współpracy samorządów lokalnych, teren jest coraz lepiej skomunikowany zarówno poprzez sieć transportu miejskiego, jak i połączenia kolejowe. Sprzyja to lepszej integracji Lublina z jego przedmieściami oraz aktywizacji gospodarczej nowych terenów.

Czytaj dalej: http://www.lublin.eu/lublin/o-miescie/lublin-w-liczbach/

Źródło: lublin.eu