INFORMACJA OGÓLNA
(Biuro Spartakiady)

tel. 515 533 796
tel. 515 533 797
e-mail biuro@spartakiada2017.lublin.pl

INFORMACJA SPORTOWA
(główny koordynator sportowy)

tel. 515 533 780

Komitet Organizacyjny Spartakiady:
Marzena Kucharska-Derwisz
Marek Mazur
Mariusz Filipek
Ewa Urbanowicz-Jakubiak

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie
ul. Konrada Wallenroda 2e
20-607 Lublin


Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”
ul. Konrada Wallenroda 2e
20-607 Lublin
ING Bank Śląski
Nr konta 27 1050 1953 1000 0090 3091 9196