Harmonogramy i systemy rozgrywek, regulaminy techniczne

W zakładce Do pobrania zostały opublikowane regulaminy techniczne poszczególnych dyscyplin. Dodatkowo, umieszczone zostały systemy rozgrywek dla dyscyplin, dla których utworzenie takowego było na ten moment możliwe.

Jednocześnie informujemy, że Organizatorzy zaplanowali losowanie grup poszczególnych dyscyplin przy udziale Przedstawicieli Komitetu Honorowego XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników Lublin 2017 r. O wynikach i sposobie losowania poinformujemy w osobnych aktualnościach.  Zwracamy uwagę, że dokonaliśmy korekt godzin startów poszczególnych dyscyplin na podstawie otrzymanych sugestii ze strony uczestników. W najbliższym czasie zostanie opublikowany zaktualizowany harmonogram wszystkich rozgrywek.

Do zobaczenia w Lublinie!